<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=115745&amp;fmt=gif">

Lataa ilmainen opas: Kuinka johdat hyvää yrityskulttuuria?

johtaminen_cover_new.png

Voiko yrityskulttuuria johtaa?

Yrityskulttuurin johtamisessa on pitkälti kyse ihmisten voimavarojen hyödyntämisestä ja vapauttamisesta koko organisaation yhteisen viihtyvyyden ja samaan hiileen puhaltamisen hyödyksi.

"Mitä et voi mitata, et voi johtaa. Vähintään yhtä tärkeää kuin kulttuurin rakentaminen, on sen onnistumisen jatkuva mittaaminen."

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa vastauksia yrityskulttuuria koskeviin kysymyksiin ja herättää keskustelua kulttuurin merkityksestä!

Opas vastaa muun muassa näihin kysymyksiin:

  • Miten itsensä johtamisen kulttuuri syntyy?
  • Mikä rooli yrityksen johdolla on kulttuurin synnyssä?
  • Voiko yrityskulttuuria voi mitata?

Lataa ilmainen opas: